Odwiedzin: 1956856 
 
Meteo2013-10-05 Uroczyste otwarcie i nadanie imienia Sali Tradycji AP, Kobylnica
W dniu 5 października 2013 r. z okazji 55 rocznicy powstania Klubu Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Poznańskiego odbyło się uroczyste otwarcie Sali Tradycji i nadanie jej imienia ppłk pil. Janusza Łukaszewicza.
Uroczystego otwarcia Sali dokonała Pani Danuta Łukaszewicz, wdowa po zmarłym 6 lat temu ppłk J. Łukaszewiczu.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, w tym członkowie rodziny Wandy Modlibowskiej oraz m.in. dr prof. pil. Robert Rowiński - Prezes Rady Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego, Anna Grajek i Józef Grajek - Prezes Towarzystwa Pamięci gen. Józefa Dowbor Muśnickiego w Lusowie.

Uroczystość była także okazją do uhonorowania Redakcji Tygodnika "Przemiany na Szlaku Piastowskim" medalem Aeroklubu Poznańskiego "za wieloletnie promowanie lotniczego dziedzictwa Aeroklubu Poznańskiego na Ziemi Gnieźnieńskiej". Medal z rąk Prezesa AP Andrzeja Politowicza odebrała Pani Beata Krzyśka - Redaktor Naczelna gnieźnieńskiego Tygodnika.
W trakcie uroczystości Rodzina Modlibowskich przekazała cenne pamiątki po Szybowniczce, m.in.: legitymację członkowską Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej (1935), Osobisty Dziennik Lotów (1939). Ponadto senior Aeroklubu Kazimierz Hyjek przekazał swój lotniczy księgozbiór zawierający cenne przedwojenne pozycje takie jak: "Ku czci poległych lotników" (1933), "Polska Lotnicza" (1937), "Album Dziesięciolecia Lotnictwa Polskiego" (1930); a Jan Głowacki oryginalną pilotkę z 1945 roku.

Sala Tradycji Aeroklubu Poznańskiego to zasługa starań i pracy właśnie ppłk. Janusza Łukaszewicza oraz członków Klubu Seniorów Lotnictwa AP. Dzięki zgromadzonym zbiorom w roku 1995 po raz pierwszy otwarto Salę Tradycji. W wyniku remontu budynku Portu sala została przeniesiona do nowych pomieszczeń i po ponad 2-letniej pracy zespołu w składzie: Barbara Grześkowiak-Bocian, Barbara Świst, Krzysztof Maciejewski; ponownie przygotowana do otwarcia. Ekspozycja, wzbogacona o nowe eksponaty i pamiątki, prezentuje w nowej formie historię Aeroklubu Poznańskiego począwszy od powstania Aeroklubu Polskiego w Poznaniu w roku 1919, poprzez 20-lecie międzywojenne, okres po roku 1945, aż po współczesne osiągnięcia członków Aeroklubu. Osobno prezentowana jest sylwetka patronki Aeroklubu szybowniczki Wandy Modlibowskiej oraz losy członków Aeroklubu Poznańskiego w czasie II wojny światowej. Wystawa prezentuje także obecne przedsięwzięcia Aeroklubu - działalność Młodzieżowego Ośrodka Szkolenia Akrobacji Lotniczej, Grupy Akrobacyjnej Żelazny" oraz realizację projektu "licealnych klas lotniczych".

Życiorys ppłk Janusza Łukaszewicza.

Lista gości honorowych uczestniczących w uroczystości:
P. Danuta Łukaszewicz
Rodzina Wandy Modlibowskiej
Anna i Józef Grajkowie - Towarzystwo Pamięci gen. Józefa Dowbor Muśnickiego w Lusowie
Beata Krzyśka - Redaktor Naczelna Tyg. "Przemiany na szlaku piastowskim"
Józef Młocek - V-ce Prezes KSL w Lesznie
płk Stanisław Opiekulski - Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
dr prof. pil. Robert Rowiński -Prezes Rady Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego
Szymon Skalski - Redaktor Tyg. "Przemiany na szlaku piastowskich"
Sadomir Smoliński -Prezes KSL w Ostrowie Wlkp (były dyrektor Aeroklubu Poznańskiego)
Andrzej Smorawiński - Prezes Aeroklubu Poznańskiego (1997-2000)
Stefan Smorawski - Prezes Aeroklubu Poznańskiego (2003)
Wojciech Szalaty - Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Sportów Lotniczych im. Ludwika Szajdy
Zdjęcia zamieszczone w artykule:
          
do góry

 
Zlot Gigantów 2018
Grupa Akrobacyjna Żelazny
Oœrodek Szkolenia Lotniczego Żelazny 6
Rezerwacje obeiktów sportowych (squash, tenis, bowling) w ramach Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Poznańskiej
Beata Choma
Latanie precyzyjne. Aeroklub Poznański
77 Szkoła Bezpiecznego Latania
SAE AeroDesign Politechnika Poznańska
Gliding Team Klinika Kolasiński
www.aerofoto-kaczmarczyk.com
Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Poznańskiej
Akademicki Klub Lotniczy UAM
lotniczapolska.pl
CityZen
QR www.aeroklub.poznan.pl