Odwiedzin: 1753129 
 
Meteo  Informacje  
  Zasady wnioskowania o członkostwo w sekcji modelarskiej oraz pobierania składek od członków stowarzyszonych sekcji modelarskiej.
Osoby które zamierzają zostać członkiem stowarzyszonym sekcji modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego powinny:
1. Pobrać deklarację, wypełnić i dostarczyć ją osobiście do Sklepu Modelarskiego Modelmotor, ul. Morawskiego 2i (wejście od ul Kasprzaka 14), 60-239 Poznań, tel. 61-847-18-18 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, sobota odz. 10.00 do 14.00 - dla przewodniczącego Rady Sekcji Modelarskiej kol. Jacka Nowaka.
2. Do wypełnionej deklaracji należy dołączyć kopię przelewu – dowodu opłacenia składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy.
3. Złożone wnioski rozpatrywane są przez Zarząd Aeroklubu Poznańskiego.
4. Każdy członek Sekcji Modelarskiej – po opłaceniu składki w danym roku – otrzymuje zaświadczenie będące jednocześnie identyfikatorem z podpisem skarbnika Rady Sekcji Modelarskiej kol. Piotra Rocławskiego do odebrania w Sklepie Modelarskim Modelmotor, ul. Morawskiego 2i (wejście od ul Kasprzaka 14), tel. 61-847-18-18, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, soboty godz. 10.00 do 14.00. Identyfikator ten zobowiązany jest nosić w widocznym miejscu w czasie pobytu na lotnisku Ligowiec i Bednary.

Zasady wnoszenia składek od członków stowarzyszonych sekcji modelarskiej
1. Składki sekcyjne od członków stowarzyszonych sekcji modelarskiej należy opłacać wyłącznie przelewem na następujące konto w tytule przelewu wpisując: imię i nazwisko, aktualny adres korespondencyjny, telefon, adres mailowy z dopiskiem "sekcja modelarska, składka za rok ..."
2. Wysokość składek sekcyjnych na rok 2017 (dotyczy członków stowarzyszonych sekcji modelarskiej) zatwierdzone przez Radę Sekcji Modelarskiej:
- seniorzy: 100 zł,
- juniorzy (do lat 18): 30 zł,
- juniorzy, którzy wykupili licencję sportową modelarza lotniczego Aeroklubu Polskiego na bieżący rok: 10 zł.
- osoby które ukończyły 65 rok życia w roku poprzedzającym rok bieżący oraz są członkami Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego co najmniej 10 lat - są zwolnione z opłaty składki sekcyjnej.
- zaleca sie aby dokonać opłaty składki w danym roku kalendarzowym do 31 marca. Po tym terminie składka będzie traktowana jako zaległa.
3. Każdy członek Sekcji Modelarskiej – po opłaceniu składki w danym roku - otrzymuje do odbioru osobistego - otrzymuje zaświadczenie będące jednocześnie identyfikatorem z podpisem skarbnika Rady Sekcji Modelarskiej kol. Piotra Rocławskiego do odebrania w Sklepie Modelarskim Modelmotor, ul. Morawskiego 2i (wejście od ul Kasprzaka 14), tel. 61-847-18-18, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, soboty godz. 10.00 do 14.00 będące jednocześnie identyfikatorem. Identyfikator ten zobowiązany jest nosić w widocznym miejscu w czasie pobytu na lotnisku Ligowiec i Bednary.
4. Wymienione w p.2 kwoty stanowią składkę za cały bieżący rok płatną jednorazowo (bez możliwości opłacania w ratach), niezależnie od daty przyjęcia w poczet członków Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego.
5. W przypadku ponownego ubiegania się o przyjęcie do Sekcji Modelarskiej A.Poz. przez osoby, które wcześniej zostały skreślone z listy członków Aeroklubu Poznańskiego, konieczne będzie uiszczenie niezapłaconych wcześniej składek oraz dokonanie opłaty wpisowej w wysokości odpowiadającej kwocie składki członkowskiej za 1 rok w danym roku kalendarzowym.
6. Powyższe ustalenia nie dotyczą członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. Członkowie zwyczajni oraz wspierający opłacają składkę członkowską w sekretariacie Aeroklubu Poznańskiego na lotnisku w Kobylnicy w wysokości ustalonej przez Zarząd Aeroklubu Poznańskiego.
7. Zmiany obowiązują od dnia 1.01.2017r.
 
do góry

 
Odwiedziny strony
Zlot Gigantów 2017
Grupa Akrobacyjna Żelazny
Oœrodek Szkolenia Lotniczego Żelazny 6
Rezerwacje obeiktów sportowych (squash, tenis, bowling) w ramach Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Poznańskiej
Beata Choma
Latanie precyzyjne. Aeroklub Poznański
77 Szkoła Bezpiecznego Latania
SAE AeroDesign Politechnika Poznańska
Gliding Team Klinika Kolasiński
www.aerofoto-kaczmarczyk.com
Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Poznańskiej
Akademicki Klub Lotniczy UAM
lotniczapolska.pl
CityZen
QR www.aeroklub.poznan.pl