Odwiedzin: 1994703 
 
Meteo2017-06-09 50 lat modelarni lotniczej , Poznań
9 czerwca 2017 r. w Domu Kultury „Wierzbak” odbyła się miła uroczystość - gala - z okazji 50 rocznicy powstania modelarni „Jaskółka”. Jest to jedna z najstarszych modelarń lotniczych w Poznaniu (starsza jest tylko w CK Zamek, działająca od 1959 r.) oraz najstarszą która nadal zajmuje się wychowaniem i politechnizacją młodzieży („Astra” - 1970, „Avia” - 1971, „Iskra” - 1985, „Na Skarpie” - 1998). Jej założycielem i pierwszym prezesem był nestor modelarstwa polskiego Jan Bury (1967-1969), później funkcję tą pełnił Aleksander Anioła (1969-2012), a od 2013 r. Igor Megger.
Na uroczystości zebrali się przedstawiciele zaprzyjaźnionych modelarń, spółdzielni, rad osiedla, LOK i Aeroklubu - który był reprezentowany przez Piotra Rocławskiego - skarbnika sekcji modelarskiej. Na uroczystości wręczono pamiątkowe statuetki dla organizacji i dyplomy przyjaciela modelarni. Każdy z obecnych gości dostał także kilkunastostronicowe wydawnictwo nt. historii klubu (wydawnictwo jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie w modelarni „Jaskółka”). Prezes klubu „Jaskółka” otrzymał natomiast listy gratulacyjne m.in. od Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego. Redakcja czasopisma „Modelarz” przyznała roczna bezpłatną prenumeratę swojego pisma.

W części artystycznej wystąpił znakomity Marian Osada z Winnicjuszem Chudzinskim w repertuarze operowo-kabaretowym. Po wzniesieniu toastu szampanem i odśpiewaniu 100 lat, zgromadzeni przeszli do bufetu na drobny poczęstunek, i zapoznali się z wystawą prac i osiągnięć klubu. Całość imprezy sfinansowała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jeżyce” której to modelarnia „Jaskółka” podlega.
Po spotkaniu Igor Megger oraz Mariusz Kulas były członek „Jaskółki”, a obecnie „Iskry” odwiedzili Aleksandra Aniołę - który nie mógł uczestniczyć w uroczystości - i wręczyli mu oni list gratulacyjny od prezesa spółdzielni oraz specjalną okolicznościową statuetkę. Aleksander Anioła z powodzeniem prowadził modelarnię „Jaskółka” ponad 40 lat!
W dniu 12 czerwca na antenie radia „Merkury” wyemitowano okolicznościową audycję o historii i teraźniejszości klubu w której to audycji wziął udział aktualny prezes Igor Megger.
Modelarnia „Jaskółka” serdecznie dziękuje wszystkim podmiotom i osobom prywatnym które pomagały nam przez te 50 lat. Bez nich nasza działalność nie mogła by być tak szeroka.
Zdjęcia zamieszczone w artykule:
    
do góry

 
Zlot Gigantów 2018
Grupa Akrobacyjna Żelazny
Oœrodek Szkolenia Lotniczego Żelazny 6
Rezerwacje obeiktów sportowych (squash, tenis, bowling) w ramach Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Poznańskiej
Beata Choma
Latanie precyzyjne. Aeroklub Poznański
77 Szkoła Bezpiecznego Latania
SAE AeroDesign Politechnika Poznańska
Gliding Team Klinika Kolasiński
www.aerofoto-kaczmarczyk.com
Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Poznańskiej
Akademicki Klub Lotniczy UAM
lotniczapolska.pl
CityZen
QR www.aeroklub.poznan.pl