Odwiedzin: 1940758 
 
Meteo  Wsparcie SAE  
 
Do USA wyjeżdża grupka zaledwie kilku studentów, którzy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy poświęcili kilkaset godzin pracy na skonstruowanie i zbudowanie modelu, a także na wszelkie prace administracyjne związane z budową i samym wyjazdem. Należy jednak z całym przekonaniem stwierdzić, iż projekt nie miałby racji bytu, gdyby nie ofiarne wsparcie udzielane ekipie przez liczną rzeszę entuzjastów i sympatyków.

Profesor Tomasz Łodygowski, prorektor do spraw kształcenia, wspierał projekt od samego zarania i wierzył w osiągnięcie celu bez względu na przeciwności.

Piotr Szymański, główny konsultant projektu, uczestniczył w licznych spotkaniach i naradach, dzieląc się swoją bogatą modelarską wiedzą praktyczną i nie tylko.

Julian Oziemkowski z firmy DHL pomógł rozwikłać zagadnienie przesłania modelu do USA wspomagając ekipę licznymi, cennymi uwagami dotyczącymi zawiłości celnych.

Mieczysław Słowik, doświadczony modelarz i pracownik naukowy Politechniki Poznańskiej, przekazał wiele cennych rad na etapie konstruowania modelu.

Panie z kwestury, działu współpracy z zagranicą, dziekanatów i innych jednostek organizacyjnych Politechniki Poznańskiej dzielnie znosiły, związane z niedostateczną znajomością gąszczu przepisów, nagabywania ze strony studentów, okazując jednocześnie wielkie zrozumienie i wsparcie dla projektu.

Dziekani Wydziałów Elektrycznego, Maszyn Roboczych i Transportu, Budowy Maszyn i Zarządzania oraz Budownictwa i Inżynierii Środowiska wsparli finansowo udział studentów w wyjeździe ze środków ogólnowydziałowych.

Prowadzący ćwiczenia nauczyciele brali pod uwagę nieprzespane przez studentów noce poświęcone na konstruowanie i budowę modelu.

Bez Łukasza Wolffa, sekretarza Akademickiego Klubu Lotniczego, projekt nie miałby szans zaistnieć. To jego znajomość struktury i funkcjonowania uczelni oraz księgowe rozliczanie faktur pchały administracyjną stronę projektu do przodu, w których to zabiegach dzielnie wspierał go Bartek Gołąbek oraz Grzegorz Kędzierski, który zajął się opracowniem strony graficznej projektu.

Ksiądz Tomek Sielicki, przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej i członek Aeroklubu Poznańskiego udzielił ogromnego wsparcia logistycznego, dzieląc się także swym kilkuletnim doświadczeniem z pracy w USA, co pozwoliło członkom ekipy przygotować się na amerykańskie realia.

Paweł Frąckowiak, absolwent Politechniki Poznańskiej, obecnie pilot Polskich Linii Lotniczych LOT, wsparł wysiłki ekipy związane ze staraniami o dofinansowanie przelotu.

Pani Teresa Romaniuk oraz pracownicy poznańskiego oddziału Polskich Linii Lotniczych LOT wykazali wielkie wsparcie i zrozumienie dla wysiłków poznańskiej ekipy.
Liczne grono modelarzy z Centrum Kultury Zamek i Aeroklubu Poznańskiego wspierało budowę modelu nie tylko dobrym słowem ale także wsparciem sprzętowym i materiałowym, a model oblatał Tomek Niełacny.

Członkowie koła naukowego SAE AeroDesign Politechniki Warszawskiej szczerze i życzliwie podzielili się swoimi doświadczeniami wyniesionymi z poprzednich zawodów, co pozwoliło poznańskiej ekipie na uniknięcie wielu pomyłek "wieku dziecięcego".

Nie sposób wymienić wszystkich osób, które wsparły dążenia członków ekipy do osiągnięcia celu. To grono ciagle się powiększa. Liczymy, iż nawiązane przyjaźnie i nici współpracy oraz doświadczenie zdobyte podczas przygotowań do tegorocznej edycji zawodów SAE AeroDesign, zostanie w przyszłych latach wykorzystane przez kolejnych studentów i modelarzy dla chwały Politechniki Poznańskiej i poznańskiego lotnictwa.

 
do góry

 
Zlot Gigantów 2018
Grupa Akrobacyjna Żelazny
Oœrodek Szkolenia Lotniczego Żelazny 6
Rezerwacje obeiktów sportowych (squash, tenis, bowling) w ramach Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Poznańskiej
Beata Choma
Latanie precyzyjne. Aeroklub Poznański
77 Szkoła Bezpiecznego Latania
SAE AeroDesign Politechnika Poznańska
Gliding Team Klinika Kolasiński
www.aerofoto-kaczmarczyk.com
Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Poznańskiej
Akademicki Klub Lotniczy UAM
lotniczapolska.pl
CityZen
QR www.aeroklub.poznan.pl